Anifail Anwes Cyntaf Emily

Anifail Anwes Cyntaf Emily
£6.50
Author:
Genre: Childrens
Publication Year: 2018
Format: Paperback
Length: 24
Illustrator: Doug Lawrence
ASIN: 1719227918
ISBN: 9781719227919
Rating:

Welsh Version

Buy from Amazon
About the Book

Mae Emily yn ferch fach llawn egni a dychymyg. Mae’n byw gyda’i mamau a’i Mam-gu mewn ty mawr y tu allan i’r dref.
Yn ‘Anifail Anwes Cyntaf Emily’, y llyfr cyntaf yn y gyfres ‘Emily a’i Mamau’, mae’n rhaid i Emily benderfynu pa anifail yr hoffai ei gael fel anifail anwes. Gan ddefnyddio ei dychymyg lliwgar, mae’n penderfynu ar yr anifail anwes gorau iddi hi, un y bydd yn gallu ei garu a chwarae gydag ef am oriau.

  • Ffont dyslecsig
  • Ffont cyfeillgar i blant
  • Lawrlwythiadau AM DDIM i’w printio a’u lliwio
  • Darluniwyd a llaw er mwyn annog eich plentyn i ddarlunio
  • Gem dod o hyd i’r pryfed cudd ar bob tudalen